Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ
Trang chủ > Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN VN TT FOODS

Địa chỉ: Khu Phố Lũng Khê, Phường Thanh Khương, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh  Bắc Ninh, Việt Nam

Hotline: 0965 82 82 88

Email: chimaxtth@gmail.com