TƯƠNG CÀ

TƯƠNG CÀ

TƯƠNG CÀ

TƯƠNG CÀ

TƯƠNG CÀ

SẢN PHẨM CHIMAX CHAI, LỌ

TƯƠNG CÀ

Mã sản phẩm: CC2K

Quy cách: 6 can/ thùng

hoặc gọi 0965 82 82 88 để được hỗ trợ đặt hàng

MÔ TẢ CHI TIẾT